Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 Đôi ḍng phi lộ
 Bác Nguyễn Tấn Phước
 Hoà Thượng Bổn Sư
 Phật tử Đức Hải
 Phật tử Hải Đăng
 Phật tử Thân Dũng Xuất
 Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
 Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm
 
Cáo phó

Nam Mo^ A Di Dda` Pha^t, Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat
CÁO PHÓ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Gia đ́nh Phật tử, đạo tràng tu học chùa Vạn Hạnh cùng gia quyến

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Phật tử Hải Đăng - Lê văn Lào

đă thuận thế vô thường, an tường văng sanh vào lúc 15 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2014
tại tư gia, Nantes, Pháp quốc.
Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Lễ nhập quan : 10 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2014
Sau đó đưa linh cửu về quàng tại chùa Vạn Hạnh

Lễ tịch điện và tưởng niệm : 19 giờ 00, ngày 23-04-2014 tại chùa Vạn Hạnh

Lễ di quan an táng : 14 giờ 00, ngày 24-04-2014. Sau đó, lễ an sàng tại chùa Vạn Hạnh.

Nhất tâm cầu nguyện Phât tử Hải Đăng, một trong những người có công sáng lập chùa Vạn Hạnh, nương nhờ công đức hộ tŕ Tam Bảo mà được văng sanh Tịnh độ.

Phát biểu của bác Hải Đăng nhân hỷ niệm 24 năm thành lập chùa Vạn Hạnh

Một số h́nh ảnh sinh hoạt với chùa Vạn Hạnh của Bác Hải Đăng

Số lần xem: 467
Phật tử Hải Đăng
Cáo phó
VH
2014-04-22

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;