Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật tử Hải Đăng
Nam Mo^ A Di Dda` Pha^t, Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat
CÁO PHÓ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Gia đ́nh Phật tử, đạo tràng tu học chùa Vạn Hạnh cùng gia quyến

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Phật tử Hải Đăng - Lê văn Lào

đă thuận thế vô thường, an tường văng sanh vào lúc 15 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2014
tại tư gia, Nantes, Pháp quốc.
Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Lễ nhập quan : 10 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2014
Sau đó đưa linh cửu về quàng tại chùa Vạn Hạnh

Lễ tịch điện và tưởng niệm : 19 giờ 00, ngày 23-04-2014 tại chùa Vạn Hạnh

Lễ di quan an táng : 14 giờ 00, ngày 24-04-2014. Sau đó, lễ an sàng tại chùa Vạn Hạnh.

Nhất tâm cầu nguyện Phât tử Hải Đăng, một trong những người có công sáng lập chùa Vạn Hạnh, nương nhờ công đức hộ tŕ Tam Bảo mà được văng sanh Tịnh độ.

Phát biểu của bác Hải Đăng nhân hỷ niệm 24 năm thành lập chùa Vạn Hạnh

Một số h́nh ảnh sinh hoạt với chùa Vạn Hạnh của Bác Hải Đăng

Cáo phó

T́m Phật
THỌ TANG ÔN
TỪ GIĂ CUỘC ĐỜI
Pháp âm của Ôn : Ngày viên măn
Những ấn tượng khó phai
Như một lời chia tay
LỜI TRI ÂN
Lễ tưởng niệm tại chùa Khánh Anh
Khúc biệt ly
Khoảng lặng tâm hồn
Khấp báo
Hướng về tuổi trẻ Gia Đ́nh Phật Tử
Gia Trưởng GĐPT Vạn Hạnh
Cáo bạch
Cánh hạc lên trời
Bia tháp Ôn Long Thọ
Ánh trăng vô thường
Anh đă ra đi? B́nh thường thôi!
Đến và đi


Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Hoà Thượng Bổn Sư
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr