Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 Đôi ḍng phi lộ
 Bác Nguyễn Tấn Phước
 Hoà Thượng Bổn Sư
 Phật tử Đức Hải
 Phật tử Hải Đăng
 Phật tử Thân Dũng Xuất
 Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
 Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm
 
Khấp báoGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
CHÙA KHÁNH ANH – PARIS – PHÁP QUỐC

CÁO BẠCH


- Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu châu

- Tứ chúng chùa Khánh Anh, Paris, Pháp quốc

Và toàn thể môn đồ đệ tử thành kính nghiêm cẩn báo tin :

Đức Trưởng Lăo Ḥa Thượng thượng Minh hạ Tâm

- Chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
- Viện chủ chùa Khánh Anh Paris, Pháp quốc

Sau 75 năm hóa duyên đă măn, Ḥa thượng thị hiện thân có bệnh rồi xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào lúc 9h29, ngày 8 - 8 - 2013, nhằm ngày Mồng Hai tháng Bảy năm Quư Tỵ, tại Phần Lan.

Nhục thân của Ḥa thượng sẽ được cung thỉnh về tôn trí và tổ chức tang lễ tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp quốc

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ


TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH TÂM


CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Số lần xem: 691
Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm
Khấp báo
Pagode Van Hanh
2013-08-09

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;