Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
CHÙA KHÁNH ANH – PARIS – PHÁP QUỐC

CÁO BẠCH


- Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu châu

- Tứ chúng chùa Khánh Anh, Paris, Pháp quốc

Và toàn thể môn đồ đệ tử thành kính nghiêm cẩn báo tin :

Đức Trưởng Lăo Ḥa Thượng thượng Minh hạ Tâm

- Chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
- Viện chủ chùa Khánh Anh Paris, Pháp quốc

Sau 75 năm hóa duyên đă măn, Ḥa thượng thị hiện thân có bệnh rồi xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch vào lúc 9h29, ngày 8 - 8 - 2013, nhằm ngày Mồng Hai tháng Bảy năm Quư Tỵ, tại Phần Lan.

Nhục thân của Ḥa thượng sẽ được cung thỉnh về tôn trí và tổ chức tang lễ tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp quốc

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ


TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH TÂM


CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Khấp báo

T́m Phật
THỌ TANG ÔN
TỪ GIĂ CUỘC ĐỜI
Pháp âm của Ôn : Ngày viên măn
Những ấn tượng khó phai
Như một lời chia tay
LỜI TRI ÂN
Lễ tưởng niệm tại chùa Khánh Anh
Khúc biệt ly
Khoảng lặng tâm hồn
Hướng về tuổi trẻ Gia Đ́nh Phật Tử
Gia Trưởng GĐPT Vạn Hạnh
Cáo phó
Cáo bạch
Cánh hạc lên trời
Bia tháp Ôn Long Thọ
Ánh trăng vô thường
Anh đă ra đi? B́nh thường thôi!
Đến và đi


Phật tử Hải Đăng

Phật tử Đức Hải

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr