Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 Đôi ḍng phi lộ
 Bác Nguyễn Tấn Phước
 Hoà Thượng Bổn Sư
 Phật tử Đức Hải
 Phật tử Hải Đăng
 Phật tử Thân Dũng Xuất
 Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
 Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm
 
Cáo phó

Nam Mo^ A Di Dda` Pha^t, Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat
CÁO PHÓ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Gia đ́nh Phật tử, đạo tràng tu học chùa Vạn Hạnh cùng gia quyến

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Phật tử Đức Hải
Thế danh Bạch Văn Tước

đă thuận thế vô thường, an tường từ trần vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2012
Nhằm ngày 19 tháng Hai năm Nhâm Th́n
Tại Nantes, Pháp quốc
Hưởng thượng thọ 99 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại tư gia, số 11 Rue Du Gers, Nantes


Lễ viếng : Từ ngày 12 - 14 tháng 3 năm 2012
Lễ nhập quan : 16 giờ 30, ngày 15 tháng 3 năm 2012
Lễ động quan : 09 giờ 30, ngày 16 tháng 3 năm 2012
Lễ hỏa táng : 10 giờ 45 tại Cimetière du Parc. Sau đó, lễ an sàng và nhập tháp An Dưỡng tại chùa Vạn Hạnh.

Nhất tâm cầu nguyện cụ ông Bạch Văn Tước, một trong những người có công sáng lập chùa Vạn Hạnh, nương nhờ công đức hộ tŕ Tam Bảo mà được văng sanh Tịnh độ.

ĐIẾU VĂN
Một số h́nh ảnh về Bác Tước

Số lần xem: 1095
Phật tử Đức Hải
Cáo phó
VH
2012-03-13

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;