Hiện đang có 2 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 Đôi ḍng phi lộ
 Bác Nguyễn Tấn Phước
 Hoà Thượng Bổn Sư
 Phật tử Đức Hải
 Phật tử Hải Đăng
 Phật tử Thân Dũng Xuất
 Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
 Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm
 
Cánh hạc lên trời


Số lần xem: 590
Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
THỌ TANG ÔN
Thân Dũng Xuất
2010-01-22
Cánh hạc lên trời
Tịnh Nguyện
2010-01-20
Lễ tưởng niệm tại chùa Khánh Anh
VH
2010-01-13
Cáo bạch
VH
2010-01-10
Bia tháp Ôn Long Thọ
VH
2011-09-23
Pháp âm của Ôn : Ngày viên măn
VH
2010-01-09

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;