Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Đôi ḍng phi lộ
Khi Đức Thế Tôn thông báo c̣n ba tháng nữa Ngài sẽ vào Niết-bàn, các Tỳ-kheo vật vă buồn khóc, lăn lộn kêu ca, không tự kềm chế được, khác nào như rắn bị đứt làm hai khúc, lăn lộn ngắc ngoải, không biết đi về đâu.

Thấy vậy, Đức Phật bảo:

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ ôm ḷng ưu bi như vậy. Từ trời đất đến người vật, không có cái ǵ sanh ra mà không kết thúc. Muốn các pháp hữu vi không bị biến dịch, th́ không thể nào được. Trước đây Ta đă từng dạy ân ái là vô thường, có hội hiệp tất có chia ly. Thân này không phải của ta, mạng này không tồn tại lâu được.”

Đức Phật đă dạy như vậy, chúng con cũng tin và hiểu như vậy.

Ở đây, trong ngôi nhà Phật pháp Vạn Hạnh này, chỉ xin được trân trọng để riêng ra một khoảng không gian yên tĩnh nhất, như một khoảng lặng trong tâm hồn, để làm Khung trời kỷ niệm, để tưởng nhớ, tri ân những Người đă đến và đă đi, vĩnh viễn ra đi, mà h́nh bóng của họ vẫn c̣n ghi đậm nét trong tư duy thiền quán của đàn hậu tấn. Nguyện rằng công đức của các bậc trưởng bối, tiền hiền vẫn luôn luôn là bóng cây trí tuệ, từ bi che mát cho chúng con trong vô vàn thử thách mà chúng con vẫn đang phải cố gắng tự ḿnh vượt qua để thành tựu một phần trong tâm nguyện vô biên của những người đă dâng hiến cả cuộc đời của ḿnh cho Phật pháp.

Nam-mô A Di Đà Phật !

Tứ chúng chùa Vạn Hạnh

Khoảng lặng tâm hồn

T́m Phật
THỌ TANG ÔN
TỪ GIĂ CUỘC ĐỜI
Pháp âm của Ôn : Ngày viên măn
Những ấn tượng khó phai
Như một lời chia tay
LỜI TRI ÂN
Lễ tưởng niệm tại chùa Khánh Anh
Khúc biệt ly
Khấp báo
Hướng về tuổi trẻ Gia Đ́nh Phật Tử
Gia Trưởng GĐPT Vạn Hạnh
Cáo phó
Cáo bạch
Cánh hạc lên trời
Bia tháp Ôn Long Thọ
Ánh trăng vô thường
Anh đă ra đi? B́nh thường thôi!
Đến và đi


Phật tử Hải Đăng

Tang lễ Hoà thượng Thích Minh Tâm

Phật tử Đức Hải

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Phật tử Thân Dũng Xuất

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư

Tang lễ Hoà Thượng Bổn Sư
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr