Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
 Bố thí
 Bốn hạng người trên thế gian
 Bốn loại thức ăn
 Bốn pháp thọ
 Chết đi về đâu
 CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN
 CHUYỂN HÓA LỜI NGUYỀN
 Duyên khởi
 Khoá tu Thắp sáng niềm tin
 Kinh A Di Đà
 LÀM ĐẸP
 Làm ǵ khi người thân ta mất
 Lư tưởng tu học
 Nghiệp
 Pháp môn niệm Phật
 SOI GƯƠNG
 Tứ Diệu Đế
 Thất Thánh Tài
 THÂN VUI & TÂM VUI
 Ư nghĩa Phật đản sanh
Trang tuởng niệm
 
Kinh Thiện sinh

● Thuyết giảng: Hoà thượng Thích Nguyên Siêu

● Chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2013 tại chùa Vạn Hạnh

Số lần xem: 380
Khoá tu Thắp sáng niềm tin
Đại cương kinh Duy ma cật
Van Hanh
2013-07-03
Đại cương kinh Pháp hoa
Van Hanh
2013-07-03
Kinh Thiện sinh
Van Hanh
2013-07-03

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;