Hiện đang có 4 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
 Bố thí
 Bốn hạng người trên thế gian
 Bốn loại thức ăn
 Bốn pháp thọ
 Chết đi về đâu
 CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN
 CHUYỂN HÓA LỜI NGUYỀN
 Duyên khởi
 Khoá tu Thắp sáng niềm tin
 Kinh A Di Đà
 LÀM ĐẸP
 Làm ǵ khi người thân ta mất
 Lư tưởng tu học
 Nghiệp
 Pháp môn niệm Phật
 SOI GƯƠNG
 Tứ Diệu Đế
 Thất Thánh Tài
 THÂN VUI & TÂM VUI
 Ư nghĩa Phật đản sanh
Trang tuởng niệm
/thuyetphapthayhung/10niemvangsanh.mp3
 
Mười niệm văng sanh

● Thuyết giảng: Thầy Thích Nguyên Hùng
● Ngày 25 tháng 7 năm 2011 tại Khóa tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 23

Số lần xem: 947
Pháp môn niệm Phật
Mười niệm văng sanh
Van Hanh
2011-08-15
Huân tập hạt giống Tịnh độ
Van Hanh
2010-10-21
Cầu Văng sanh Tịnh độ
Van Hanh
2010-10-03

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;