Hiện đang có 3 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
 Bố thí
 Bốn hạng người trên thế gian
 Bốn loại thức ăn
 Bốn pháp thọ
 Chết đi về đâu
 CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN
 CHUYỂN HÓA LỜI NGUYỀN
 Duyên khởi
 Khoá tu Thắp sáng niềm tin
 Kinh A Di Đà
 LÀM ĐẸP
 Làm ǵ khi người thân ta mất
 Lư tưởng tu học
 Nghiệp
 Pháp môn niệm Phật
 SOI GƯƠNG
 Tứ Diệu Đế
 Thất Thánh Tài
 THÂN VUI & TÂM VUI
 Ư nghĩa Phật đản sanh
Trang tuởng niệm
 
SOI GƯƠNG

Pháp thoại do thầy Nguyên Hùng giảng tại chùa Vạn Hạnh.KINH SOI GƯƠNG


Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Bhagga, ở vườn Nai. Hôm ấy tôn giả Đại Mục Kiền Liên gọi các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu." Các vị khất sĩ trả lời: "Có chúng tôi đây, đại huynh." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói:

"Này các bạn đồng tu, giả sử có vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác, nói rằng: 'Xin các bạn đồng tu hăy chuyện tṛ với tôi, tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện tṛ với tôi.' Nếu vị khất sĩ ấy là người mà kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có những tính nết làm cho kẻ khác không nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, thiếu cởi mở, không có khả năng tiếp nhận những lời phê b́nh, những lời khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, th́ các vị này xét rằng không thể nói chuyện với vị ấy, không thể dạy bảo vị ấy, không thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, v́ những tính nết nào mà một vị khất sĩ bị nhận thức là một người mà kẻ khác khó nói chuyện với được?

Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, th́ đó là một nguyên do khiến các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Và đây là những nguyên do khác khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với ḿnh: Hoặc vị ấy chỉ biết khen ḿnh và chê người; hoặc vị ấy dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối, rồi v́ giận mà ôm ấp một nỗi hiềm hận; hoặc vị ấy v́ hiềm hận mà trở nên cáu kỉnh; hoặc vị ấy v́ hiềm hận mà nói những lời có tính cách cáu kỉnh; hoặc vị ấy lên án người bạn đồng tu đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy miệt thị người bạn đồng tu đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy chỉ trích trở lại người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy chất vấn trở lại người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy tránh né bằng cách hỏi người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm những câu hỏi khác, trả lời ngoài vấn đề, để lộ sự bực bội, giận dữ và bất măn của ḿnh; hoặc vị ấy không giải thích thỏa đáng hành động của ḿnh cho người đă hỏi ḿnh về lỗi lầm ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy thô tháo và có ác ư; hoặc vị ấy ganh ghét và xan tham; hoặc vị ấy mưu mô và lường gạt; hoặc vị ấy cứng đầu và tự kiêu; hoặc vị ấy có vẻ thế tục, vướng vào thế tục, không biết buông bỏ... Này các bạn đồng tu, đó là những thói tật làm cho một vị khất sĩ tự cô lập hóa khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với ḿnh. (C)

Nhưng này hỡi các bạn đồng tu, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ: "Xin các bạn đồng tu hăy chuyện tṛ với tôi, tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện tṛ với tôi." Nếu vị khất sĩ này là người mà kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy có những đức tính tốt khiến cho kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có kiên nhẫn, có cởi mở, có khả năng tiếp nhận những lời phê b́nh, khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, th́ các bạn đồng tu sẽ xét rằng họ có thể nói chuyện với vị ấy, có thể dạy bảo cho vị ấy, có thể đặt niềm tin vào vị ấy. (C)

Này các bạn đồng tu, v́ những đức tính, những nguyên do nào mà một vị khất sĩ được nhận thức là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới và dễ dàng nói chuyện với được?
Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ không vướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo, th́ đó là một đức tính khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với vị ấy và nói chuyện với vị ấy. Và đây là những đức tính khác khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với ḿnh và nói chuyện với ḿnh: hoặc vị ấy không tự khen ḿnh và chê người; hoặc vị ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối, rồi v́ không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận; hoặc vị ấy v́ không hiềm hận cho nên không cáu kỉnh; hoặc vị ấy v́ không hiềm hận cho nên không nói những lời có tính cách cáu kỉnh; hoặc vị ấy không lên án người bạn đồng tu đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy không miệt thị người bạn đồng tu đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy không chỉ trích trở lại người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy không chất vấn trở lại người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy không tránh né bằng cách hỏi người đă chỉ cho ḿnh lỗi ḿnh đă phạm những câu hỏi khác, không trả lời ngoài vấn đề, không để lộ sự bực bội, giận dữ và bất măn của ḿnh; hoặc vị ấy giải thích được một cách thỏa đáng hành động của ḿnh cho người đă hỏi ḿnh về lỗi lầm ḿnh đă phạm; hoặc vị ấy không thô tháo và không có ác ư; hoặc vị ấy không ganh ghét và xan tham; hoặc vị ấy không mưu mô và lường gạt; hoặc vị ấy không cứng đầu và tự kiêu; hoặc vị ấy không có vẻ thế tục, không vướng vào thế tục và lại có khả năng buông bỏ... Này các bạn đồng tu, đó là những đức tính làm cho một vị khất sĩ được nhận thức là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới với được và dễ dàng nói chuyện với được. (C)

Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải đối chiếu tự ngă với tự ngă mà tư lượng như sau: "Người ấy v́ có tà dục và bị tà dục lôi kéo, cho nên ta thấy người ấy không dễ chịu và ta không ưa thích người ấy. Cũng như thế, nếu ta có tà dục và bị tà dục lôi kéo, th́ kẻ khác sẽ thấy ta không dễ chịu và họ sẽ không ưa thích ta." Này các bạn đồng tu, sau khi biết rơ điều này, ta cần phải phát tâm như sau: "Tôi quyết định không ôm ấp tà dục, và không để cho tà dục lôi kéo." Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như khen ḿnh chê người, nổi giận và bị cơn giận chi phối, v.v...

Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải đối chiếu tự ngă với tự ngă mà tư lượng như sau: "Trong giờ phút này, ta có đang ôm ấp tà dục và ta có đang bị tà dục lôi kéo hay không?" Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng: "Trong giờ phút này, ta đang có ôm ấp tà dục và ta đang bị tà dục lôi kéo" th́ vị khất sĩ ấy phải tinh tiến để đoạn trừ tâm hành bất thiện ấy. Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng: "Trong giờ phút này, ta không đang ôm ấp tà dục và ta đang không bị tà dục lôi kéo" th́ vị khất sĩ ấy hăy sống với tâm niệm hân hoan, và biết ḿnh cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm những tâm hành tốt đẹp như thế. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như trong trường hợp không khen ḿnh chê người, không nổi giận và v́ vậy không bị cơn giận chi phối, v.v...

Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rơ rằng trong tâm ḿnh các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, th́ vị ấy phải nỗ lực tinh tiến để đoạn trừ. C̣n nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rơ ràng trong tâm ḿnh các tâm hành bất thiện đă được đoạn trừ, th́ vị ấy hăy sống với tâm niệm hân hoan, và biết ḿnh cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. (C)

Này các bạn đồng tu, cũng như một người thanh niên hay một cô thiếu nữ tuổi c̣n thanh xuân, c̣n ưa trang điểm, thường ưa nh́n mặt ḿnh trong một tấm gương thật trong thật sáng hoặc trong một bát nước thật trong thật sáng. Nếu thấy một vết dơ nào trên mặt, người ấy sẽ lau rửa vết dơ ấy đi. C̣n nếu không thấy một vết dơ nào trên mặt, người ấy sẽ lấy làm bằng ḷng và sẽ tự bảo: "Tốt lắm, mặt ta rất sạch". Cũng như thế, này các bạn đồng tu, trong khi tư lượng, thấy các tâm hành bất thiện c̣n chưa được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ tinh tiến đoạn trừ chúng. C̣n nếu trong khi tư lượng, thấy các tâm hành bất thiện đă được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ được sống trong tâm niệm hân hoan, và biết ḿnh cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế."

Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói như thế. Các vị khất sĩ hân hoan tin tưởng và tiếp nhận những lời nói ấy của thầy. (CCC)

(Anumànasutta - Majjihma Nikaya 15 - Tham khảo kinh Trung A Hàm 89,
kinh số 26 tạng kinh Đại Chánh)

Số lần xem: 924
SOI GƯƠNG


2009-05-15

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;