Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Giai thoại thiền
Lư Bột là thứ sử tỉnh Giang châu, triều nhà Đường bên Tàu. Có lần ông hỏi đạo với Thiền sư Trí Thường, rằng :

- Trong kinh Phật có nói : « Núi Tu-di chứa hạt cải, hải cải đựng núi Tu-di », con thấy câu kinh này khó hiểu và kỳ bí quá ! Hạt cải bé tí làm sao có thể chứa đựng được núi Tu-di to lớn thế kia ? Đúng là nói quá, không hiểu được lẽ thường, phải chăng là lừa dối người đời ?

Thiền sư Trí Thường nghe hỏi vậy th́ mỉm cười, từ tốn hỏi lại Lư Bột :

- Ta nghe người ta nói ông đọc hơn cả vạn quyển sách, việc ấy có thiệt không ?

- Đương nhiên rồi ! Đương nhiên rồi ! Con đọc hơn cả vạn quyển sách ấy chứ - Lư Bột được một phen đắc ư.

- Vậy chứ cả vạn quyển sách ông đọc bây giờ để ở đâu ?

Lư Bột đưa tay chỉ vào đầu ḿnh nói :

- Để trong này !

Thiền sư Trí Thường chậm răi nói :

- Kỳ lạ thật ! Ta xem cái đầu của ông chỉ lớn hơn trái dừa chút xíu thôi, vậy mà sao có thể chứa đựng được cả vạn quyển sách ? Vậy có phải ông cũng lừa dối thiên hạ chăng ?

Lư Bột nghe vậy, trong đầu như có tiếng nổ lớn, ngay đó ông hoát nhiên đại ngộ.

Tất cả các pháp, có khi được nói đến trên mặt hiện tượng (sự), có khi được giải thích từ mặt bản thể (lư). Cần phải biết rằng, mọi việc trong vũ trụ nhân sinh, trong sự đều có lư, trong lư đều có sự. Núi Tu-di mà chứa hạt cải, th́ đó là sự ; hạt cải mà chứa đựng núi Tu-di, đó là lư. Những ai có khả năng thông hiểu rơ ràng lư – sự vô ngại, th́ người đó hiểu rơ mọi pháp viên dung.

Hạt cải chứa núi Tu-di

TÔNG LÂM TẾ
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời tựa
Lời nói đầu
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Bản lai diện mục
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr