Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Giai thoại thiền
Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn là đệ tử của Thiền sư Bá Trượng, sau khi học hết kinh luận (của thầy) th́ đến tham học với sư huynh là Thiền sư Linh Hựu. Một hôm, Thiền sư Linh Hựu nói:

- Ta nghe nói thầy là một người học rộng, nghe nhiều, bây giờ Ta xin hỏi một câu, chớ khi cha mẹ chưa sinh ra ta th́ mặt mũi đích thực của ta thế nào?

Thiền sư Trí Nhàn nghe hỏi một câu như vậy th́ bí lối, bèn trở về t́m hết kinh sách nhưng cũng không có câu trả lời. Bấy giờ Trí Nhàn liền quay lại chỗ Linh Hựu, cung kính thưa rằng:

- Xin Ḥa thượng từ bi khai thị cho con, thế nào là mặt mũi xưa kia khi cha mẹ chưa sinh ra?

Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu lạnh lùng đáp:

- Ta không thể nói cho ngươi nghe, bởi v́ nếu ta nói cho ngươi nghe th́ ta nói tùm lum việc của ta, đâu có liên can ǵ đến ngươi; ta mà nói cho ngươi nghe th́ mai sau thế nào ngươi cũng oán ta.

Thiền sư Trí Nhàn biết sư huynh không chỉ cho ḿnh, trong ḷng chua xót, bèn đem tất cả kinh điển học tập bấy lâu đốt sạch. Rồi từ đó sư đến thẳng Nam Dương, khi đi qua chỗ di tích của quốc sư Tuệ Trung, sư bèn trụ lại bên núi. Bấy giờ, ngày đêm sáu thời sư ôm ấp câu hỏi của Thiền sư Linh Hưu, tư duy thiền quán, câu hỏi cứ ấm ức trong ḷng như người câm nuốt phải hỏa châu.

Một hôm, sư cuốc đất làm vườn, bất chợt ḥn đá văng lên va vào cán cuốc nghe cái cốc, sư hoát nhiên đại triệt đại ngộ. Sư bèn vào tắm gội sạch sẻ, rồi mặc pháp phục trang nghiêm, đốt hương trầm hướng về núi Quy Sơn đảnh lễ Thiền sư Linh Hựu, nói rằng:

- Ḥa thượng thật là đại bi! Nếu năm xưa Ḥa thượng nói cho con biết th́ làm sao hôm nay con có được niềm hỷ lạc này!

Trạng thái giác ngộ của sự tu tập thiền định không thể đem nói cho người khác hiểu được, giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cho nên, mỗi người hăy tự hành tŕ để tự ḿnh lănh hội lấy.

Bản lai diện mục

TÔNG LÂM TẾ
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời tựa
Lời nói đầu
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Hạt cải chứa núi Tu-di
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr