Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
Đại Sư Liên Tŕ trước tác
Thích Nguyên Hùng dịch

Chân dung Đệ bát tổ Tịnh độ tông: Liên Tŕ đại sư.


Đại sư Liên Tŕ là một vị Thiền sư lớn, tinh thông Tam tạng, có kiến giải và sở chứng. Ngài không những chỉ được người đương thời trọng vọng, mà kẻ hậu thế cũng không ngớt ḷng kính ngưỡng.

Ngài sáng tác rất nhiều, và đều là những tác phẩm nỗi tiếng, tinh túy, độc đáo và sâu sắc. Thời bấy giờ rất được nhiều người ưa thích. Thậm chí, có người người đă mạo danh của ngài để in sách trục lợi. Thế mới biết sách của ngài rất thịnh hành. Thiền sư Hám Sơn(*) từng nói: “Tài của sư Liên Tŕ đủ để dùng sửa trị việc đời, sở ngộ của sư đủ để truyền tâm ấn, lời dạy đủ để khế cơ, giới hạnh đủ để hộ pháp, khí tiết đủ để khích lệ người đời, thanh quy đủ để cứu chỗ hư nát trong thiền môn; cho đến lục độ vạn hạnh, ḷng từ ban vui, tâm bi cứu khổ, nơi sư đều thành tựu đủ cả”. Hám Sơn c̣n nói: “Nh́n lại trên từ chư tổ, những người đơn thân độc mă tiến đến nẻo giác, những người đă thấy được Phật tánh ngay nơi chốn trần lao này, không hẳn đă tu đủ cả vạn hạnh, nhưng làm cho vạn hạnh sáng rỡ nơi chính bản tâm của ḿnh, th́ trừ thiền sư Vĩnh Gia, chỉ c̣n có một ḿnh sư Liên Tŕ là đủ tư cách ấy mà thôi”! Theo lời nhận xét này th́ biết, nếu Liên Tŕ không phải là Bồ tát phương tiện thị hiện th́ không thể nào đạt đến công hạnh như vậy.
Tôi đặc biệt ngưỡng mộ Thiền sư Liên Tŕ, có lẽ cũng do nhân duyên. Tôi rất thích đọc sách, và ưu t́m hiểu chỗ uẩn khúc trong đó. Một hôm, đọc xong cuốn Lăng Nghiêm kinh mô tượng kư và cuốn Trúc Song Tùy Bút của đại sư Liên Tŕ, tôi không ngăn được xúc động, vỗ tay mạnh xuống bàn mà thán rằng, ồ Thiền sư Liên Tŕ cũng có cái thói quen ưa t́m chỗ bí ẩn trong kinh sách đó!

Những tác phẩm của Đại sư Liên Tŕ, mỗi chữ là mỗi viên châu ngọc, mỗi câu mỗi hàng đều có thể tháo gỡ được chỗ vướng mắc, cởi mở được chỗ trói buộc của người chưa hiểu, chưa biết; h́nh như những cuốn sách ấy ra đời là để giải đáp những vấn đề thắc mắc, hoài nghi của người đời. Tôi trộm nghĩ bản thân ḿnh nghiệp chướng sâu dày, đă bị trầm luân trong sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng dám ngửa mặt nhờ ân trạch của Vân Thê, chỉ biết cảm khái mà thở than, rằng:

Ai người trước đă đi qua
Ai người sau rồi sẽ đến
Chỉ thấy trời đất mênh mang
Một ḿnh tủi thân rơi lệ!


Thời này là thời kỳ mạt pháp, nhưng tâm người xét thấy vẫn uyên nguyên nguồn cội! Chánh pháp suy vi, yêu tà nổi dậy bốn phương, nhưng xét nghĩ, nếu Tứ chúng đệ tử Phật ra sức chấn hưng, nỗ lực dẹp trừ ma chướng, có thể thay đổi được cuộc thế suy đồi, chưa hẳn là không tạo được không khí trung hưng. V́ lẽ đó, tôi phát tâm ấn loát lại cuốn sách này, bằng cả nguyên văn bản gốc (Hán cổ) và chua thêm phần văn bạch thoại, giải thích thêm chút ít. Lư do là bởi nội dung của cuốn sách này không chỉ làm gương mẫu cho người xuất gia, mà c̣n là kim chỉ nam tu tập cho cả người cư sĩ tại gia. Việc làm chẳng có ǵ to tát, nhưng v́ là kẻ hậu học, tài trí thô thiển, th́ việc nhỏ thế này cũng thành ra quá khó, dám xin chư đại đức trong mười phương không tiếc lời mà c̣n thương xót chỉ giáo cho th́ thật là hân hạnh!

Sau cùng, xin chân thành cảm tạ ân sư thượng Quảng hạ Hóa, giáo thọ sư Hứa Thành Chương, và tiên sinh Tống Nhân Hoàng, những người đă chỉ đạo và phê duyệt cho cuốn sách này, cùng với Pháp sư Huệ Tịnh đă cung cấp tư liệu. Nơi đây xin nhận cho con ḷng tri ân sâu sắc.

Dân quốc, tháng 8, năm 73
Tịnh nghiệp học nhân
Ngô Cẩm Hằng, tự Vu Cao Hùng
Kính bút.

------------------
(*) Thiền sư đời nhà Minh, họ Thái, tên Đức Thanh (1546-1623), tự Trừng Ấn, hiệu Hám Sơn, người xứ Toàn Tiêu (nay thuộc tỉnh An Huy), 12 tuổi theo học kinh ở chùa Báo Ân, 19 xuất gia, thọ 78 tuổi.

Trang tiếp

Lời nói đầu

TÔNG LÂM TẾ
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời tựa
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Hạt cải chứa núi Tu-di
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Bản lai diện mục
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr