Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
HIẾU THÂN


4.1. Thắng hội Vu Lan

Thời Phật c̣n tại thế, Tôn giả Mục Kiền Liên phụng thờ mẫu thân rất mực hiếu thảo. Sau khi mẹ mất, ngài xuất gia tinh tấn tu hành, chứng quả La hán, được lục thông. Ngài dùng thần thông thấy thân mẫu sau khi chết bị sanh trong đường ngạ quỉ, đói khát vô cùng. Mục Liên bèn đem cơm dâng mẹ, nhưng không hiểu v́ sao cơm mới đưa đến miệng th́ bỗng hoá thành lửa dữ. Thần thông rốt cuộc cũng chẳng chuyển hoá được nghiệp lực. Mục Liên rơi lệ trở về đem sự t́nh bẩm báo với đức Thế Tôn. Đức Phật dạy:
“Mẹ của con khi c̣n sống đă tạo nhiều tội ác, một ḿnh con không thể chuyển hoá được nghiệp báo của mẹ con, mà phải nhờ sức mạnh, oai thần của mười phương Tăng mới có thể chuyển hóa được. Con hăy đợi đến ngày rằm tháng bảy, ngày ấy chúng Tăng an cư kiết hạ hoàn măn, ngày giải hạ, trong ngày ấy, mỗi thầy đều nhờ các thầy khác kiểm điểm, chỉ cho lỗi lầm của ḿnh để sám hối và sửa đổi. Sau ba tháng an cư, nếu không thiền định giải thoát, đoạn hoặc chứng quả, vẫn có thể diệt tội tăng phước, chư Phật đương nhiên vui mừng, cho nên ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ, c̣n gọi là ngày Tăng tự tứ, con nên v́ mẹ thiết lễ Vu lan bồn (Trung Hoa gọi là Cứu đảo huyền, v́ trong lễ này, người sắm sanh lễ vật gồm những thức ăn và đồ dùng dâng cúng chư Phật cùng chư Tăng để cầu nguyện cho thân mẫu trong đường ngạ quỉ được đỡ đói khát, sự sống đang bị treo ngược), cúng dường Phật và Tăng mới mong cứu được mẹ con”.
Mục Liên y theo lời Phật dạy thiết lễ Vu Lan, mẹ của Ngài ngay trong ngày ấy được thoát khỏi đường ngạ quỷ, lại c̣n được tăng phước báo, sanh lên cơi trời hưởng thụ an vui. Cũng nhân thắng hội Vu Lan này mà được lưu truyền măi măi.

Lời b́nh:

Lúc cha mẹ c̣n sống phụng thờ hiếu dưỡng, sau khi chết dùng lễ chịu tang, đó là hiếu nhỏ; lúc c̣n sống cho cha mẹ niềm vui, sau khi chết v́ cha mẹ mà lưu danh thơm tiếng tốt ở đời, đó là đại hiếu; c̣n nếu như khi sống có thể dẫn dắt cha mẹ tin Phật, sau khi chết có thể siêu độ tâm linh đó mới là đại hiếu trong mọi thứ đại hiếu khác. Mục Liên là người như vậy.

4.2. Đích thân hầu hạ mẹ

Thời Nam Bắc triều, đời nhà Tề (479-502), tại huyện Nghiệp Hạ, có pháp sư hiệu Đạo Kỷ.
Sư Đạo Kỷ tu theo tông Thành Thật, có sáng tác bộ ‘Kim tạng luận’, 7 cuốn. Ngài giảng kinh ở Đông Giao, Nghiệp Thành. Mỗi lần đi giảng kinh, sư đều gánh mẫu thân và kinh điển, tượng Phật đi theo. Sư nói với mọi người rằng: “Tôi muốn tự ḿnh cúng dường mẹ, bởi v́ công đức cúng dường mẹ và cúng dường Bồ tát Đăng Địa giống nhau”. Y phục, ẩm thực, đại tiểu tiện của mẹ, sư đều tự ḿnh lo liệu, không muốn phiền hà người khác. Có người muốn giúp sư, sư từ chối nói: “Đây là mẹ của tôi, đâu phải mẹ của anh. Thân thể của mọi người chúng ta bất quá chỉ là bốn đại giả hợp, bởi v́ nó mới có nhiều phiền toái và đau khổ, tôi cũng không ngoại lệ. Có thân th́ có khổ. Nhường nỗi khổ của tôi lại cho ai? Hà tất phải cảm phiền người khác!”.
Đương thời, không luận là tại gia hay xuất gia, đều được ngài cảm hoá.

4.3. Tuyệt thực để tang mẹ

Thời Nam Bắc triều, đời nhà Lương (502-557), tại Dương Đô, chùa Quang Trạch, có pháp sư hiệu Pháp Vân.
Sư Pháp Vân người Dương Tiện, huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, 7 tuổi xuất gia, bái pháp sư Bảo Lượng, chùa Trang Nghiêm làm thầy. Lớn lên trông sư rất thanh tú, anh tuấn, tài hoa xuất chúng. Sư từng khai giảng kinh Pháp Hoa và kinh Duy Ma Cật tại chùa Diệu Âm, rất nhiều người học từ bốn phương vân tập về nghe. Sư Pháp Vân tính t́nh rất hiếu thuận, hầu hạ cha mẹ rất ân cần. Một hôm, mẹ sư từ trần, sư bi ai quá độ, mấy ngày liền không ăn vật ǵ, thân thể tiều tụy chẳng ra h́nh người.
Pháp sư Mân nói với sư: “Thánh nhân đă chế định lễ tiết, quy củ, người hiền năng phải đè nén lư tưởng ḿnh thấp xuống, nhân nhượng để hợp với lễ; người chẳng phải hiền năng th́ muốn miễn cưỡng hướng thiện, truy tiến. Nhà Nho có bi thương cũng không thể nào đem cả thân mạng của ḿnh vượt qua quy định, (Lễ Kư, chương thứ 4, tang phục, đă định: “Phá hoại cũng không được diệt mất cái tánh, không được v́ người chết mà tổn thương đến người sống”), huống chi nhà Phật đă có nói một câu rất chí lư: “Muốn báo đáp ân đức, dưỡng dục cao dày của cha mẹ, việc nhỏ th́ tận tâm tận lực phụng thờ cha mẹ, khá hơn một chút th́ làm cho cha mẹ được vui, c̣n xa hơn nữa th́ làm cho cha mẹ phát khởi tâm bồ đề, hướng dẫn thần thức của cha mẹ đi vào chánh pháp”, thầy phải nên từ nơi ư muốn làm một việc cao xa, đó là khiến cho mẹ được siêu độ, chứ tại sao lại có thể như bọn người thế tục có cái nh́n nông cạn, một mực bi thương đến nỗi tuyệt thực thế kia?”.
Vân Pháp sư sau khi nghe mấy lời dạy dỗ ấy liền tĩnh ngộ, mới ăn cơm trở lại.

Lời b́nh:

Ông Tăng Tử khi mẹ chết, 7 ngày không ăn không uống, giống như Vân pháp sư, mẹ chết cũng tuyệt thực thủ tang, so với ông Tăng Tử chỉ có hơn chứ không kém. Có người nói: “Tín đồ Phật giáo đều không để ư đến cha mẹ ḿnh”, câu nói này có thể tin được không?

4.4. Huyết lệ bi thương

Triều nhà Tuỳ, tại Ngô Đô, núi Hổ Khâu, có pháp sư hiệu Trí Tập, trú tŕ chùa Đông Sơn, Giang Tô. Đời Trần Hậu Chủ, niên hiệu Chí Đức năm thứ 3 (586), gặp phải tang mẹ, sư bi ai thống khổ, khóc lóc không thôi, đau khổ cơ hồ đến chết. Sau sư thường trú tại tịnh xá Đông Sơn, hay giảng kinh thuyết pháp, thường xuyên khai giảng không dừng nghỉ, đó là một thời Phật pháp đại thịnh.

4.5. Gánh mẹ đi nghe pháp

Triều nhà Tuỳ, trong nội thành Đông Đô, đạo tràng Huệ Nhật, có pháp sư Kính Thoát, người Quận Cấp, xuất gia từ nhỏ. Sư rất hiếu thuận với cha mẹ nên nỗi danh là người thanh cao chánh trực. Mỗi lần đi nghe giảng kinh, sư thường gánh một gánh, một đầu là mẫu thân, một đầu là kinh sách, luật. Lúc ăn uống, sư An Trí đặt mẹ ngồi dưới gốc cây, rồi tự ḿnh vào trong thôn xóm khất thực ra dâng cho mẹ dùng.

4.6. Đào giếng báo ân cha

Triều nhà Đường, tại Kinh sư, chùa Hoằng Phước, có pháp sư Huệ Bân.
Sư Huệ Bân người Cẩn Châu, phụ thân tên Lăng, làm quan ở trong triều, thọ hơn 100 tuổi. Sư rất kính yêu cha, cảm thấy chưa biết làm thế nào để báo đáp ân đức của cha cho tốt, đành phải ở phía nam sông Vấn Thủy, nơi bùng binh của đô thành, đào một cái giếng cúng dường cho người bốn phương sử dụng, dùng công đức này hồi hướng để báo đáp công ơn của cha mẹ. Đồng thời dựng một cái bia để làm kỉ niệm. Trên bia có mấy ḍng chữ cảm động ḷng người, thế này: “Tôi rất lo nghĩ những bô lăo tuổi đă về già, nhưng khả năng lại không có. Và tôi, bổn phận làm con, hằng ngày gặp cha già mà không biết làm sao báo hiếu. Đời người tuy trăm năm, trong nháy mắt đă trôi qua, đối với cái giếng này cũng không ngăn cản được thế sự vô thường. Năm tháng vô t́nh, cảm thấy bi ai vô hạn”.

4.7. Lễ tháp cứu mẹ

Pháp sư Tử Lân, sống vào đời nhà Đường, thân phụ họ Phạm, thân mẫu họ Vương, cả hai đều không tin Tam bảo, không cho Tử Lân xuất gia. Sư bèn trốn nhà đi tu. Đến Đông Đô, sư xin xuất gia với Luật sư Quảng Tu ở chùa Quảng Ái. Trải qua một thời gian dài tinh tấn tu học, một hôm, bỗng nhiên sư nhớ đến song thân, bèn xin phép bổn sư về thăm cha mẹ.
Sư về đến nhà, mẹ sư đă mất cách đó 3 năm, thân phụ sư hai mắt đă mờ. Sư an trí cho thân phụ xong, liền đến Đông Ngục Đại đế, trải tọa cụ ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Sư phát thệ tụng kinh chừng nào thấy được Ngục đế để hỏi sau khi thân mẫu qua đời đă thác sanh vào chốn nào mới thôi. Qua mấy hôm sau, đêm sư mộng thấy Ngục đế đến bảo: “Mẫu thân của ngài sau khi chết bị đọa vào trong địa ngục, hiện tại đang chịu muôn ngàn khổ sở”. Sư bi thảm rơi lệ, ngẹn ngào hỏi Ngục đế có cách nào cứu mẹ chăng? Ngục đế nói: “Ngài có thể đến chùa A Dục quét dọn và lễ bái tháp xá lợi Phật, ắt cứu được mẹ”. Lân Tử liền thu xếp đến chùa A Dục, phát nguyện lễ tháp hồi hướng công đức cho mẹ. Rồi dốc hết ḷng thành, ngày đêm lễ tháp xá lợi Phật, thắm thoát đă đến 4 vạn lạy, bỗng nhiên trên hư không có tiếng gọi tên Sư. Sư nh́n lên th́ thấy mẫu thân đang hướng đến ngài nói lời cảm tạ: “Nhờ công đức lễ tháp xá lợi Phật của thầy mà mẹ được văng sanh lên cơi trời Đao Lợi”. Nói xong th́ biến mất.

Lời b́nh:

Ḷng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên cảm động đến Phật đà, dạy ngài đến ngày Phật hoan hỷ, rằm tháng bảy, thiết lễ cúng dường chư Tăng để cứu mẹ. Ḷng hiếu thảo của sư Tử Lân cảm động đến thần linh, dạy ngài lễ tháp để cứu mẹ. Ḷng chí hiếu cảm động đến thần linh, có thể không tin được sao?

4.8. Ngộ đạo báo ân cha

Vào triều nhà Đường, ở tỉnh Phước Châu, tu viện Huyền Sa, có Thiền sư tên gọi Sư Bị Tông Nhất.
Sư họ Tạ, người Phước Châu. Thuở bé sư thích câu cá, thường thả thuyền trôi bồng bềnh trên sông. Phụ thân sư sinh nhai bằng nghề chài lưới. Năm sư 30 tuổi, thân phụ bất hạnh bị nước cuốn trôi mà chết. Sư nhân đó xuất gia, hầu mong đền đáp ân đức dưỡng dục của cha. Sư lên núi Phù Dung, bái Thiền sư Linh Huấn làm thầy, rồi sau đến chùa Khai Nguyên ở Dự Chương (Nam Xương, Giang Tây), thọ giới cụ túc. Sư tu hành rất thanh tịnh, hành pháp đầu đà, mặc áo gai, đi giày cỏ, ăn ngày một bữa, tọa thiền suốt ngày, người đời gọi sư là “Bị Đầu Đà”. Sư từng kết bạn với Tuyết Phong Nghĩa Tồn, nhưng t́nh lại như thầy tṛ.
Có một hôm, Sư mang đăi xuống núi, định đi hành cước tham thiền học đạo. Nhưng vừa xuống núi, chân vấp bị thương, máu chảy ra thật nhiều, hốt nhiên sư đại ngộ. Thế là Sư khăn gói trở lên núi. Từ đó y chỉ với Tuyết Phong để giữ ǵn tâm pháp.
Lúc đầu, Sư trụ viện Phổ Ứng, sau dời sang núi Huyền Sa ở Phước Châu ứng cơ tiếp vật hơn 30 năm, kẻ học đạo hơn 800 người.
Đêm nọ, sư mộng thấy thân phụ đến cảm tạ, rằng: “Nhờ thầy xuất gia tu học được minh tâm kiến tánh mà tôi cũng trượng thừa công đức, thoát khỏi mê đồ, đă sanh lên cơi trời. V́ vậy tôi đến đây để báo cho thầy biết, đồng thời cảm tạ ơn đức của thầy”.
Niên hiệu Lương Khai B́nh thứ 2, Sư thị tịch, thọ 74 tuổi. Mân Chúa Vương Thẩm ban tử y (y đỏ) và hiệu “Tông Nhất Đại Sư”.

4.9. Cắt chân xuất gia

Triều nhà Đường, tại Hàng Châu, Kính Sơn, có pháp sư hiệu Giám Tông (793-866).
Sư họ Tiền, người Trường Thành, Hồ Châu. Phụ thân là Tiền Thịnh. Một hôm, cha lâm bệnh nặng, nhà không c̣n ǵ ăn, sư cắt thịt nơi đùi của ḿnh nấu cho cha dùng, nói dối rằng đó là thịt của súc sinh, nhân đó cha lành bệnh. Thế là sư cầu xin cha cho xuất gia. Sư đến yết bái Thiền sư Diêm Quan Ngộ Không, theo đại chúng tham thiền học đạo, đốn ngộ được bổn lai diện mục. Đời Đường Yến Tông (859-873), khoảng giữa niên hiệu Hàm Thông, sư trú tŕ Thiên Mục Sơn, núi Đông Phong Kính, người ta gọi sư là Kính Sơn nhị tổ.

4.10. Bán giày nuôi mẹ

Triều nhà Đường, tại Mục Châu, chùa Long Hưng, có sư Thiền sư hiệu Trần Tôn Túc.
Sư họ Trần, người đời thường gọi Trần Tôn Túc, nối pháp Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận, sau khi tịch được truy phong hiệu Đạo Minh Thiền sư.
Thoạt đầu, sư hành cước khắp nơi tham thiền học đạo, sau tham học với Thiền sư Hoàng Bá, được ấn chứng, thấu suốt tâm địa. Sau đó, sư trú tŕ Thiền viện Quan Âm, chúng Tăng thường trú có hơn ngàn người.
Rồi sư bỏ lănh chúng, vào chùa Khai Nguyên ở trong một mật thất nhỏ, làm giày bằng lá dương bồ, đem ra ngồi một bên đường để bán, lấy tiền phụng dưỡng mẫu thân, nên người ta gọi sư là “Trần Giày Lá” (Trần Bồ Hài).

4.11. Ḷng chí thành cảm ứng đến hài cốt của cha

Triều Hậu Chu (951-960), tại Lạc Kinh, chùa Phước Quang, có pháp sư hiệu Đạo Phi.
Sư người làng Quí Trụ, Trường An, là tôn thân hoàng tộc triều nhà Đường, 7 tuổi xuất gia. Năm sư 29 tuổi, gặp biến cố Nhị thái tử (Đường Thái Tông) giết thái tử Kiến Thành và Tam thái tử Nguyên Kết, tiếm ngôi và dời đô sang Lạc Dương. Kinh đô cũ Trường An bị loạn binh nỗi lên thiêu hủy, sư không c̣n nhà để ở, chùa để tu. Thế là sư cơng mẫu thân trốn vào Hoa Sơn, ở trong hang núi.
Đương thời chiến loạn, gạo giá rất cao, sư không ăn cơm gạo, ngũ cốc, chỉ khất thực về để cúng dường cho mẹ. Đến bữa dùng cơm, mẹ hỏi: ‘Thầy đă ăn chưa?’, sợ mẹ lo lắng, sư đáp: ‘Con đă ăn rồi’, kỳ thật đă nhiều ngày sư chưa có ǵ trong bụng!
Thời gian sau, t́nh h́nh chiến sự tạm ổn, cuộc sống ḥa b́nh được lập lại. Một hôm, mẹ sư nói: “Thân phụ của thầy đi chinh chiến bỏ thân chốn sa trường, có thể là ở Hoặc Sơn, thi thể phơi ngoài đồng hoang, gió sương đêm ngày lạnh lẽo. Thầy có cách ǵ để t́m hài cốt cha thầy về mai táng được không?”.
Sư vâng lời, thu xếp cuộc sống cho mẹ, rồi lên đường đến Hoặc Sơn. Cảnh chiến sa trường bày ra trước mắt, xương phơi đầy đồng, một màu thê lương ảm đạm, trông đến tê tái ḷng người. Sư thu lượm tất cả xương cốt lại chất thành một đống. Xong, ngồi trước đống xương đêm ngày tụng kinh và phát nguyện rằng:
“Người xưa, v́ muốn t́m xương cốt của người thân, nhờ tinh thành sở cảm, nhỏ máu thấy thấm xương, biết ngay đó là người thân của ḿnh. Nhưng nay tôi không làm cách ấy, mà nguyện rằng, nếu trong đống xương này quả thật có di cốt của cha tôi, th́ xương ấy phải tự động đứng dậy mà đi ra”.
Nói xong, nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Quả nhiên, mấy ngày sau, từ trong đống hài cốt có mấy khúc xương rục rịch đứng dậy đi ra trước mặt sư. Sư ngó thấy trong ḷng muôn ngàn cảm động, vạn phần bi thiết, thu lấy hài cốt của cha mang về.
Tối hôm trước ngày sư về đến nhà, mẹ sư mộng thấy phu quân trở về báo cho biết sáng ra Đạo Phi sẽ đem hài chốt về. Sáng hôm ấy quả thật Đạo Phi trở về. Mọi người biết chuyện, ai nấy đều cảm động và cho rằng nhờ đạo hạnh tu tập thâm sâu của sư và thần lực của Tam bảo nhiệm mầu mới có cảm ứng như thế.
Sau đó, Hoàng đế chiếu lệnh sư vào giảng kinh luận đạo ở trong cung. Sư thường ở vào vị trí cao nhất. Không luận là quan trong triều hay bá tánh thứ dân đều qui kính sư.

Lời b́nh:

Tự ḿnh không ăn uống, nhường để cho mẹ dùng, đó đă là hiếu. Chí thành tụng kinh mà t́m được hài cốt của cha, có thể nói rằng đó là đại hiếu. Không những chỉ với mẹ hiện đời mà với cha đă tạ thế đều tận ḷng hiếu thảo, hạnh hiếu này có thể nói xưa nay ít có. Ôi, thật là một người kỳ đặc!

4.12. Khuyên mẹ niệm Phật văng sanh

Triều nhà Tống, ở phủ Chơn Định, có thiền sư Hồng Tế Tôn Ghi.
Thiền sư Tôn Ghi người Tương Dương, thân phụ mất sớm, mẫu thân là Trần Thị, mang sư sang nhà cậu nhờ nuôi giúp. Tuổi nhỏ, sư học theo đạo Nho. 29 tuổi bái Thiền sư Viên Thông Pháp Tú, chùa Trường Lô (tức chùa Pháp Vân ở Đông Kinh), thế độ xuất gia. Sau đó tham cứu kinh Phật, hiểu rơ nghĩa mầu, thấu suốt chân tâm. Sư đem thân mẫu đến ở với ḿnh trong một thất nhỏ ở phía đông thất của Phương Trượng, khuyên mẫu thân xuống tóc. Ngoài việc phụng dưỡng cơm nước, sư khích lệ mẹ niệm Phật. Sau, mẹ sư không bệnh an nhiên văng sanh. Sư có bài văn “Khuyến Hiếu” lưu thông trong đời, người ta gọi sư là Từ Giác thiền sư.

Lời b́nh:

Thiền sư Ghi tinh sâu pháp môn Tịnh độ, không những tự lợi mà c̣n lợi tha, cho mẹ Ngài. Nếu như có thể khiến cho mẹ được văng sanh Tây phương, so với sanh thiên hưởng lạc, th́ đây cao minh thù thắng hơn nhiều! Người xuất gia muốn báo đáp ân đức cha mẹ, không thể không biết sự kiện này.

4.13. Cha mẹ phải lạy con?

Tôi có viết một cuốn sách tựa đề “Chánh Ngoa tập”, trong đó có đề cập đến vấn đề, ư nghĩa ‘phản’ là ‘hoàn’ của việc ‘phản bái’. Bởi có người cho rằng, cha mẹ là cư sĩ tại gia, không được nhận sự bái lạy của con, là người đă xuất gia, mà ngược lại c̣n phải lễ lạy con. Tôi nói, như vậy, không phải ngược lại cha mẹ đi lạy con ḿnh trước hay sao? Trong đạo Phật không có lẽ đó! Có một vị Tăng tức giận, bất b́nh nói:
“Kinh Pháp Hoa nói rằng: ‘Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi thành Phật, phụ thân của Ngài là vua Chuyển luân thánh vương hướng về Ngài đảnh lễ’. Đây chính là cha mẹ tại gia lạy con xuất gia đấy. Đức Phật đă có dạy rơ ràng như vậy, cho nên kinh điển sau này mới ghi lại”.
Tôi chấp tay hướng về thầy ấy nói rằng:
“Bạch thầy, danh hiệu Như Lai của thầy là ǵ?”.
Vị Tăng ấy nói: “Không dám!”.
Tôi lại nói “Thầy đă không phải là Như Lai, thế th́ chắc cũng đă thành Chánh đẳng chánh giác hay gần thành Phật rồi đấy chứ!”
Ông ta lại luôn miệng nói: “Không dám, Không dám”.
Tôi nói: “Đă không dám, th́ đợi Ngài chóng thành Chánh giác, lại ngồi ngay thẳng thêm mười kiếp nữa (Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, mười kiếp ngồi trong đạo tràng, Phật pháp không hiện tiền, không thành Phật đạo), hiện tại phải chứng cho được quả vị giống như Đức Đại Thông Như Lai, rồi mới tiếp nhận lễ lạy của cha mẹ. C̣n đức Đại Thông Trí Thắng Phật, lúc nhận lễ lạy của phụ thân, Ngài ở giữa hư không, th́ coi như không có ư nghĩa nhận lễ lạy. Mà c̣n nữa, người thế tục đă huỷ báng tín đồ Phật giáo là không coi có cha mẹ, tôi chính v́ lo nghĩ việc này, sợ gây ra cho người đời sự hiểu lầm càng thêm trầm trọng, mà gia dĩ phân biệt phải trái, để người đời khỏi huỷ báng Tam Bảo, với hy vọng Phật pháp có thể trường tồn ở đời, sao thầy không sợ tạo khẩu nghiệp, cam tâm làm người có tội của Phật môn? Thầy đúng là hạng “con trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt ḿnh”, đáng thương thay”!

4.14. Tổng luận

Người đời chỉ trích người xuất gia không có hiếu với cha mẹ, nhưng không biết rằng sự hiếu thuận của người con Phật so với người đời không ai bằng. Có nhiều truyện cao Tăng, Thánh hiền… đều ghi lại những hành vi hiếu hạnh song thân. Trong lịch sử cũng có nhiều sự thật được chứng minh. Ngày nay, vẫn c̣n có người căm giận sâu sắc, chán ghét người xuất gia giống như chán ghét rắn độc, ḅ cạp độc, đây cũng là do người xuất gia tạo thành cho ḿnh mà thôi! Tạo thành tội lỗi này, nguyên do có ba: hưởng thụ của cúng dường mười phương và không nghĩ đến sự đói khát của cha mẹ ḿnh, đây là nguyên nhân thứ nhất; thứ hai là ḿnh đi đâu cũng đi bằng xe to, thuyền rộng mà để cho cha mẹ giống như những người công nhân, đầy tớ, đi bằng xe ngựa xe kéo; thứ ba là cắt ái từ thân, dứt bỏ t́nh thâm để đi xuất gia vậy mà nhận người dưng nước lă làm cha mẹ nuôi. Hi vọng người đời không nên lấy ba điều này của những người xuất gia hư hèn, hạnh xấu xa mà chỉ trích toàn bộ Tăng Ni.

Trang trướcTrang tiếp

Chương 4

TÔNG LÂM TẾ
Tiểu sử đại sư Liên Tŕ
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Thời gian không có già
Thơ và Thiền
Tựa
Sống thong dong
Lời tựa
Lời nói đầu
Kính chuông như kính Phật
Không có đạo tâm
Hai thanh kiếm
Hạt cải chứa núi Tu-di
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 3
Chương 2
Chương 10
Chương 1
Bản lai diện mục
Ăn mày và thiền


GIÁC HỔ TẬP

GIÁC HỔ TẬP

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền

Giai thoại thiền
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr