Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật đản
Nhắc tới Phật đản, người ta nghĩ ngay đến vườn Lâm-tỳ-ni, cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, vào một buổi sáng đẹp trời, chim ca rộn rả, hoa nở muôn nơi, hương sen thơm ngát, trong vườn ngự uyển, hoàng hậu Maya đang từng bước nhàn du thưởng hoa, khi đến cội Vô Ưu, th́ Đản sanh thái tử. Đó là Tất-đạt-đa, người mà sau này, khi tṛn mười chín tuổi xuân đă làm nên một sự kiện trọng đại trong lịch sử tư tưởng triết học và tôn giáo thời bấy giờ: Từ bỏ cung vàng điện ngọc, địa vị quyền lực cao sang để ra đi t́m đường chân lư, và mười một năm sau đó đă trở thành Bậc Đạo sư vĩ đại sau khi khám phá ra con đường giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà hôm nay chúng ta đang tôn thờ và từng bước noi theo.

Nhưng, hai chữ Phật đản vốn có nghĩa là một vị Phật ra đời – hay thị hiện cũng được. Mà Phật có nghĩa là giác ngộ và tỉnh thức. Vậy đáng lư ra, khi nhắc đến Phật đản, chúng ta nghĩ đến một chúng sanh vừa giác ngộ, tỉnh thức. Phật đản như vậy th́ không nhất thiết ở vườn Lâm-tỳ-ni hay ở bất cứ một nơi nào đó mà chúng ta cần phải khảo cổ hay xử lư văn bản ǵ đó để t́m ra một Đức Phật gọi là lịch sử! Mà nơi nào, ở đâu có một chúng sanh sống trong tỉnh thức và giác ngộ th́ ở đó có một vị Phật ra đời.

Thật vậy, Phật đản đích thực không phải tại vườn Lâm-tỳ-ni vào năm 624 trước Tây lịch, mà đă Đản sanh vào một kiếp thật lâu xa trước đó rất nhiều. Kinh Phương tiện Phật báo ân ghi lại rằng, vào một kiếp xa xôi, xa lắm, khi Đức Phật c̣n là một con người b́nh thường, chưa biết tu tập là ǵ. Trong kiếp đó, Ngài làm một người con bất hiếu với cha mẹ. V́ nhân ấy, sau khi chết, Ngài thọ quả báo bị đọa vào địa ngục Vô gián, trên đầu phải đội ṿng lửa đỏ, hừng hực lửa cháy, đau khổ đến tận cùng. Khi ấy, Ngài hỏi viên cai ngục rằng ḿnh phải chịu nỗi khổ này đến bao giờ. Viên cai ngục trả lời, chừng nào trên trần gian có một người con bất hiếu bằng hoặc hơn Ngài bị đọa vào đây để thay thế cho Ngài. Nghe vậy, Ngài liền khởi niệm mong cho trên trần gian có thêm nhiều người bất hiếu để nhanh chóng bị đọa vào đây thay thế chỗ ḿnh. Nhưng oan nghiệt thay, niệm ấy vừa khởi, ṿng lửa dữ bỗng nhiên siết chặt vào đầu Ngài hơn nữa và lửa cháy càng khốc liệt, khiến cho Ngài không thể nào chịu nổi, toàn thân ră rời tưởng chừng như tan thành tro bụi. Ngay lúc đó, Ngài cảm thấy hối hận và thấm thía nỗi khổ đau của cái quả báo làm con bất hiếu, tự trong sâu thẳm tâm thức Ngài bỗng khởi lên tâm niệm nguyện cầu cho tất cả mọi người trên thế gian đừng ai trở thành người con bất hiếu nữa và nếu như có ai lỡ dại trót làm điều bất hiếu th́ Ngài xin chịu thay cho người đó. Mầu nhiệm thay, khi tâm niệm ấy vừa khởi th́ Ngài thoát khỏi địa ngục và sanh lên cơi trời! Kể từ đó, Ngài tinh tấn tu tập, hành Bồ tát đạo, vun bồi công đức, thành tựu Thánh giới, trải qua vô kiếp, đầy đủ tám vạn bốn ngàn oai nghi tế hạnh, công viên quả măn, phạm hạnh đă thành, Ngài thành Phật quả.

Rơ ràng, Phật đă Đản sanh ngay từ lúc phát khởi tâm niệm nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh đang chịu đau khổ (nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ), và thành Phật khi có thể khiến cho tất cả chúng sanh đạt được an vui hạnh phúc, giải thoát chân thật (linh chư chúng sanh tất cánh đại lạc). Chính v́ ư nghĩa này mà kinh điển Đại thừa nói rằng Đức Phật đă thành Phật từ vô lượng kiếp, và sự kiện lịch sử Đức Phật đản sanh tại vườn Lâm-tỳ-ni, sanh bên hông phải, bước đi bảy bước trên hoa sen và tuyên ngôn “thiên thượng thiên hạ…” là sự thị hiện.

Mùa Phật đản năm nay lại về. Trong không khí hân hoan của muôn triệu người con Phật, chúng ta thành kính chắp tay nguyện cầu cho tất cả mọi người đều phát khởi tâm niệm nghĩ đến nhau, quan tâm và giúp đỡ cho nhau thoát khỏi những nỗi khổ, niềm đau, đó là chúng ta đang nguyện cầu cho nhiều vị Phật đản sanh và thành Phật trong tương lai. V́ rằng, Phật, trong ư nghĩa đích thực của từ này, được làm bằng chất liệu hay yếu tố từ bi và trí tuệ, là phước trí nhị nghiêm. Cho nên, khi nào và ở đâu có một chúng sanh phát triển được những yếu tố đó, th́ ở đó có một vị Phật ra đời.

Phật đản

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr