Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Tịnh Độ
Chuyện Mười niệm văng sanh

Chuyện kể rằng, hồi xưa có một người rất hung dữ, tính t́nh thô bạo, không tin nhân quả, sống bằng nghề săn bắn. Bỗng dưng, anh ta lâm bịnh, cái chết cận kề. Trong lúc hôn mê, anh ta thấy ḿnh bị đoạ xuống địa ngục, thấy dụng cụ hành h́nh và những chúng sanh do anh giết hại nhiều vô số kể. Anh giật ḿnh tỉnh lại, hối lỗi mà nghĩ rằng: ‘Cả đời ta không tin Sư tăng dạy bảo, hôm nay mộng thấy những điều này, quả thật đúng như trong kinh đă nói’. Rồi anh ta liền bảo với mọi người trong nhà: ‘Các người phải nghĩ cách cứu ta”! Con cháu trong nhà hỏi: “Cứu bằng cách nào?” Anh ta bảo: “Nếu các người không biết cách cứu được ta th́ hăy mau mau sai một người chạy vào chùa thỉnh một vị Thầy đến cứu ta”.

Người nhà làm theo lời anh ta bảo, đến chùa thỉnh được một vị Tăng. Anh ta vừa thấy vị Tăng đến th́ hai hàng nước mắt tuôn rơi mà rằng: “Xin Thầy từ bi thương xót mau cứu đệ tử!”

Vị Tăng nói: “Ông cả đời không tin Tam bảo, bây giờ sắp chết, sợ rằng cứu không nỗi, thật khó quá!”

Người ấy nói: “Thật vậy sao Thầy? Thầy đọc trong kinh Phật có thấy trường hợp những người tạo tội như đệ tử, đến lúc lâm chung có cách nào để cứu hay không?”

Vị Tăng đáp: “Có! Trong kinh Quán vô lượng có ghi rằng…”. Rồi vị Tăng đọc kinh và giảng giải cho anh ta nghe. Nghe xong, anh ta vô cùng hoan hỷ, đang lúc bịnh t́nh nằm liệt giường vậy mà ngồi bật dậy, nói rằng: “Phật nói có địa ngục, lời nói ấy quả thật đúng sự thật! Nay con được nghe kinh điển từ Thầy tụng đọc, Phật nói mười niệm được văng sanh th́ đệ tử nhất định cũng được văng sanh”. Rồi anh ta bảo với mọi người trong nhà: “Hăy đem đèn đến đây!”

Người nhà đem đèn, lư hương đến cho anh ta. Anh ta nói: “Ta chỉ c̣n có một chút ít thời gian nữa là rớt xuống địa ngục, ở trong vạc lửa rồi, bây giờ c̣n dùng lư hương làm ǵ nữa, hăy để đèn và hương vào trong tay”.

Khi ấy, anh ta tay trái cầm đèn, tay phải cầm hương, mặt hướng về Phương tây, chí tâm niệm Phật. Niệm chưa đủ mười niệm th́ nói với mọi người rằng:

- Đức Phật từ Phương tây đến rồi, cùng với đại chúng rất đông, và phóng hào quang tiếp thọ ta ngồi vào toà Liên hoa.

Lời vừa dứt, anh ta tắt thở.

Đó là câu chuyện nói về sự mầu nhiệm của thuyết “Mười niệm văng sanh” được ghi trong Tịnh độ luận.

Kinh nói Mười niệm văng sanh

Quả thật, trong Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh có đề cập thuyết Mười niệm văng sanh, và cho biết quả vị văng sanh là Hạ phẩm hạ sanh. Kinh ghi:

“Phật nói với A-nan và Vi-đề-hy rằng: Hạ phẩm hạ sanh là trường hợp những chúng sanh phạm tội bất thiện như tạo tội ngũ nghịch, thập ác… Những người ấy v́ ngu si mà gây tạo nghiệp ác, khi chết chắc chắn đoạ vào đường ác, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng; nhưng nếu trước lúc lâm chung, người ấy được gặp thiện hữu tri thức an ủi, thuyết pháp vi diệu cho nghe, khuyên người ấy niệm Phật. Nếu như người ấy bị đau đớn bức bách không thể niệm Phật nỗi, th́ thiện hữu tri nên khuyên người ấy rằng: ‘Nếu ngươi không thể niệm Phật được th́ hăy xưng danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ’. Xưng hiệu như vậy cho thật chí tâm, khiến âm thanh xưng danh không gián đoạn, đầy đủ mười lần xưng Nam-mô A-di-đà Phật, nhờ xưng danh hiệu Phật đây mà trong mỗi một niệm tiêu trừ được cái tội đáng ra phải chịu 80 ức kiếp sinh tử. Lúc lâm chung thấy được Hoa sen vàng giống như vầng mặt trời ở trước mặt, chỉ trong khoảng chừng một niệm, người ấy liền được văng sanh về Thế giới Cực lạc.

Sau khi văng sanh về Thế giới Cực lạc, người ấy ở trong Hoa sen hết 12 đại kiếp. Khi Hoa sen vừa nở, người ấy ngồi trên toà Sen, bấy giờ Bồ-tát Quán âm, Thế chí dùng âm thanh đại bi nói cho người ấy nghe về pháp diệt tội chân thật. Nghe xong hoan hỷ, liền phát tâm bồ-đề. Người văng sanh trong trường hợp này gọi là Hạ phẩm hạ sanh”
(ĐTK/ĐCTT, tập 12, kinh số 365, Phật thuyết quán vô lượng thọ Phật kinh).

Niệm Phật và Xưng danh hiệu Phật

Đoạn kinh văn trên là căn cứ chân thật cho thuyết Mười niệm văng sanh. Điểm đặc biệt chú ư là, đoạn kinh văn này cho thấy có sự khác biệt giữa ‘niệm Phật’ và ‘xưng danh hiệu Phật’. Nguyên văn chữ Hán như sau: ‘汝若不能念彼佛者。應稱歸命無量壽佛’: ‘Nếu ngươi không thể niệm được (danh hiệu) Phật (ấy) th́ hăy xưng quy mạng Vô lượng thọ Phật’.

Như vậy, cần phân biệt giữa ‘niệm Phật’ và ‘xưng danh hiệu Phật’.

Tịnh độ tông lấy việc xưng danh niệm Phật làm chủ, và có người cho rằng xưng danh cũng chính là niệm Phật. Kỳ thật, xưng danh không giống với niệm Phật. Niệm Phật có thể không phải là xưng danh, mà xưng danh cũng không nhất định là niệm Phật.

Cần phải phân biệt để biết rơ rằng, niệm là tâm niệm, tiếng Phạm là smṛti, có nghĩa là tâm ghi nhớ đối tượng, sự việc không để quên mất. Niệm là một loại tâm sở pháp, là một trong năm loại tâm sở biệt cảnh. Ư nghĩa của nó là hệ niệm, là buộc tâm chuyên chú vào một cảnh giới, ghi nhớ rơ ràng, không để quên mất. Thông thường, chúng ta hay nói là ‘hoài niệm’, tức là chỉ cho cái tâm nhớ về cảnh giới quá khứ. Nhưng chữ niệm ở đây, trong ư nghĩa của Phật giáo, nó thông cả ba đời, là nhớ nghĩ cảnh giới quá khứ mà khiến cho hiện tại được phân minh rơ ràng.

Niệm là một trong những phương pháp tu hành Phật pháp, như thực tập sổ tức quán (theo dơi và đếm hơi thở ra vào) gọi là an ban niệm; niệm Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới và Thiên gọi là Lục niệm; trong 37 phẩm trợ đạo có Tứ niệm xứ… đều là những pháp tu bằng niệm.

Để đạt được định th́ bắt buộc phải có niệm, do niệm mà dần đi vào định. Trong kinh có nói, tâm của chúng ta phiền năo tán loạn, khi nghĩ cái này khi nghĩ cái kia, không một sát-na dừng nghỉ, cho nên cần phải cho nó một đối tượng để cho nó duyên vào đó, để cột nó lại, khiến cho nó từ từ an trụ.

Phẩm loại túc luận nói ‘niệm là rơ tâm, nhớ tánh’. Câu-xá luận nói ‘niệm là nhớ rơ đối tượng không quên’. Thành duy thức luận định nghĩa: ‘Niệm là ǵ? Tự tính của nó là sự nhớ rơ không quên mất của tâm đối với cảnh đă từng quen thuộc. Nghiệp dụng của nó là làm sở y cho định. Tức là thường xuyên ghi nhớ cảnh đă từng được tiếp nhận không để cho quên mất, có thể dẫn đến định. Đối với cảnh mà thể và loại của nó chưa hề được tiếp nhận, niệm hoàn toàn không phát khởi. Giả sử đối tượng đă từng được tiếp nhận nhưng không được ghi nhận rơ ràng, niệm cũng không phát sinh’.

Qua đây, chúng ta thấy rơ rằng, với một người suốt đời không tin Tam bảo, tạo tội ngũ nghịch, làm mười việc ác… gây đủ mọi thứ tội lỗi th́ hẳn là chưa từng huân tập h́nh ảnh và công đức của Phật, tức là đối với cảnh mà thể và loại của nó chưa hề được tiếp nhận, th́ người ấy không thể niệm Phật được, v́ tâm sở niệm hoàn toàn không phát khởi. Nói một cách khác, đối với một người chưa bao giờ biết đến chùa, chưa từng tụng kinh, niệm Phật, th́ hẳn chưa từng biết đến thế giới của chư Phật, chưa từng biết có cảnh Tây phương Cực lạc, cũng không hề biết có Phật A-di-đà, tức là họ chưa từng huân tập những hạt giống Tây phương tịnh độ, th́ đối với những người này không thể niệm Phật được.

Giả sử có người đă từng đi chùa, cũng có đôi ba lần tụng kinh, niệm Phật, cũng từng nghe nói đến thế giới Tây phương Cực lạc, nghe nói đến công đức của Phật A-di-đà, tức là đă từng được tiếp nhận đối tượng, nhưng những đối tượng đó không được ghi nhận rơ ràng, th́ tâm sở niệm cũng không phát sinh, người ấy cũng không thể niệm Phật được.

Cho nên, với những người như vậy, đến khi lâm chung, may mắn gặp được thiện hữu tri thức khai thị, cho dù thiện hữu tri thức có nói cho biết cảnh giới Tây phương Cực lạc, chỉ cho cách niệm Phật, nhưng đối với cảnh chưa từng quen thuộc, chưa từng tiếp nhận như vậy, cho dù người ấy làm theo chỉ dẫn của ban hộ niệm, niệm Phật theo ban hộ niệm, th́ cũng không thể nói người ấy niệm Phật được mà chỉ có thể nói người ấy đang xưng danh hiệu Phật mà thôi. Nghĩa là, với một người, đối với cảnh mà thể và loại của nó chưa hề được tiếp nhận, hoặc bị khổ năo bức bách không thể niệm đuợc, Thiện hữu thương xót khuyến khích và nhất tâm hộ niệm, tiếng niệm Phật liên tục bất tuyệt, khiến người kia có thể họa theo. Nếu họa niệm đủ muời lần "Nam mô A Di Đà Phật”, tức thời nhờ niệm lực ấy mà tội lỗi trong nhiều kiếp đuợc tiêu tan. Lúc mệnh chung liền thấy hoa sen vàng như vầng mặt nhật hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc liền văng sinh thế giới Cực lạc. Nằm trong hoa sen đủ muời hai đại kiếp, sen mới nở. Lúc ấy Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí nói cho nghe thật tuớng của các pháp và dạy cho phép diệt trừ tội chuớng. Nghe xong, sinh tâm hoan hỷ, phát tâm vô thuợng bồ-đề, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đă nói.

Niệm Phật theo lối phụ họa như vậy gọi là xưng danh hiệu Phật, tức là kêu tên của Phật một cách suông suông, hoặc gọi là tán tâm niệm Phật. Tán tâm niệm Phật được thấy nhắc đến trong kinh Đại Phẩm, và Văng sinh yếu tập đă giải thích: ‘tán tâm niệm Phật là niệm Phật khi làm những việc lăng nhăng như đi đứng nằm ngồi’. Tuy nhiên, cơ sở lư luận của lối niệm Phật tán tâm này, như đă nói trên, xuất phát từ kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng cũng được kinh Diệu Pháp Liên Hoa khẳng định. Kinh nói: ‘"Nếu ai đi vào nơi tháp miếu, chỉ một lần xung 'Nam-mô Phật', chỉ một lần xưng đó thôi ngay cả với một ḷng tán loạn, họ nhất định đạt đuợc giác ngộ tối thuợng hết thảy".

Như thế trên nguyên tắc lối tán tâm niệm Phật không chỉ xuất hiện trong các kinh điển Tịnh độ giáo mà c̣n vuợt ra tới các kinh điển khác. Và từ những cơ sở kinh điển ấy, về sau đă xuất hiện những truờng phái niệm Phật, cụ thể là phái Tịnh Độ Chân Tôn của Thân Loan ở Nhật Bản chủ trương chỉ cần xưng danh niệm Phật là đủ để nguời niệm Phật được văng sanh. Thật hy hữu thay!

Tịnh Độ

Vu Lan
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr