Hiện đang có 1 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
Sinh hoạt 2017
● Tháng Giêng:
Thứ sáu 27/01/2017
Từ 21 giờ đến 1 giờ sáng
Lễ đón Giao Thừa tại chùa
Mừng Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu.
(Vào cửa tự do)

● Tháng Hai:
Chủ nhật 12/02/2017
Từ 11g đến 17g30
Lễ Rằm Thượng Nguyên.
(Vào cửa tự do)

● Tháng Ba:
Thứ bảy 18 đến chủ nhật 19/03/2017
Huân tu Bát Quan Trai Giới.
Dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Thiện Huệ
(Xin ghi danh trước)

● Tháng Tư:
Thứ sáu 07đến chủ nhật 09/04/2017
Họp mặt thân hữu Già Lam -
Lễ tưởng niệm Chư Liệt vị Tổ sư, Tứ vị Tăng thống, Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội PGVNTN.

Giảng pháp : HT. Thích Thái Siêu, HT. Thích Nguyên siêu, TT. Thích Tâm Hoà cùng quư Chư Tôn Đức trong hội « Thân hữu Già Lam ».


● Tháng Năm:
Chủ nhật 28/05/2017
Đại lễ Phật Đản tại chùa Vạn Hạnh

Dưới sự chứng minh của :
- HT. Thích Tánh Thiệt, Đệ nhất Chủ tịch Giáo hội PGVNTN Âu châu
- TT. Thích Hoằng Khai, Tổng Thư Kư Giáo hội PGVNTN Âu châu
- Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni.

● Tháng Bảy:
Thứ bảy 08 đến chủ nhật 09/07/2017
Huân tu Bát Quan Trai Giới.
Dưới sự giảng dạy của HT. Thích Thiện Huệ.
(Xin ghi danh trước)

● Tháng Bảy:
Từ ngày 24/07 đến ngày 03/08/2017
Khoá Tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 29
Tổ chức tại chùa Khánh Anh – Evry
(Liên lạc và ghi danh tại chùa nơi địa phương)

● Tháng Tám:
Thứ sáu 25 đến chủ nhật 27/08/2017
Lễ Hoàn Nguyện xây dựng chùa Vạn Hạnh - Kỷ niệm 30 năm thành lập hội chùa Vạn Hạnh - Đại lễ Vu Lan

- Đại lễ Trai đàn chẩn tế
- Tiến bạt chư Âm linh cô hồn
- Đại nhạc hội kỷ niệm « Vạn Hạnh 30 năm, một chặng đường »
- Đại lễ Vu Lan thắng hội Phật lịch 2561.
(Vào cửa tự do)

● Tháng Chín:
Thứ sáu 22 đến chủ nhật 24/09/2017
Huân tu Bát Quan Trai Giới.
Dưới sự giảng dạy của TT. Thích Hoằng Khai
(Xin ghi danh trước tại chùa)

● Tháng Mười:
Thứ sáu 27 đến chủ nhật 29/10/2017
Huân tu Tịnh độ niệm Phật, cúng dường hoa đăng
Dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Hạnh Giới
(Xin ghi danh trước tại chùa)

● Tháng Mười Một:
Thứ sáu 24 đến chủ nhật 26/11/2017
Huân tu Bát Quan Trai giới
Dưới sự hướng dẫn giảng dạy của HT. Thích Như Điển
(Xin ghi danh trước tại chùa)

● Tháng Mười Hai:
Thứ sáu 15 đến chủ nhật 17/12/2017
Huân tu Bát Quan Trai giới
Dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Quảng Hiền và TT. Thích Thông Trí.

(Xin ghi danh trước tại chùa)

Lớp học tiếng Việt
Mỗi chiều thứ bảy từ 14g đến 16h
Học phí 10€/tháng
Thời gian đăng kư: kể từ ngày hôm nay.

Phiếu Ghi danh lớp học tiếng Việt

CHÙA VẠN HẠNH
3 Rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Tél.(33)2 40850459
Email:
vanhanh@vanhanh.fr

Bảng chỉ đường đến chùa
Cúng Dường Định Kỳ
Quư Phật tử xa gần,
Để duy tŕ và phát triển ngôi Chùa Vạn Hạnh, chúng tôi chỉ xin quư vị mỗi tháng 2€, số tiền rất khiêm tốn nhưng công đức lại vô biên. Kính mong quư vị phát tâm hộ tŕ Tam bảo!

●Format Word 36 Ko
●Format PDF 122 Ko
 
Lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh


Đại lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh
Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2561
Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn Hóa Phật Giáo Miền Tây

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức,

Sau 30 thành lập Hội Văn Hóa Phật Giáo Miền Tây, và từ 20 năm nay khởi công đại trùng tu ngôi Già Lam Vạn Hạnh. Nhân dịp vào mùa Vu Lan P.L 2561, chúng con ước nguyện thiết lễ tạ ân Tam Bảo và Tứ Ân, trong dịp Vu Lan thiết lập đàn tràng chẩn tế Chư Âm Linh Cô Hồn cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn Hóa Phật Giáo Miền Tây vào ngày 25 đến 27 tháng 08 năm 2017.

Nay Chúng con kiền thành đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức từ bi hoan hỉ chấn tích quang lâm chứng minh, phú pháp choTứ chúng đạo tràng Chùa Vạn Hạnh chúng con được thừa ân công đức.

Chúng con kính mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ lời thỉnh cầu. Và cho chúng con biết phương tiện Chư Tôn Đức đến và thời gian lưu trú để chúng con cung đón và sắp xếp giữ chỗ nhà trọ.

Chúng con kính gửi chương tŕnh đính kèm để Chư Tôn Đức tường lăm.
Kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể Khinh an, Tuệ Đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Khể thủ cung thỉnh,

Tỳ kheo Thích Nguyên Lộc
Trụ tŕ Chùa Vạn HạnhKính thưa quư Thiện hữu Phật tử,

Từ nhiều năm qua, Quư vị đă phát tâm góp phần vào công tŕnh xây dựng ngôi Chùa Vạn Hạnh tọa lạc tại tỉnh Saint Herblain miền Tây nước Pháp. Chúng tôi xin thành tâm tán thán công đức tài lực của Quư vị và hồi hướng công đức này lên Tam Bảo.

Như lời khả hứa của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Điều Hành và Quư thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, cùng Chư Tôn Đức từ các Châu lục khác sẽ quang lâm chứng minh, phú pháp, khai đàn Đại lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh vào ngày 25, 26 và 27 tháng 8 năm 2017.

Nay chúng tôi kính thông tin đến Quư Thiện hữu Phật tử xa gần và kính mời Quư vị sắp xếp th́ giờ về Chùa tham dự những ngày đại lễ hoàn nguyện lạc thành trọng đại trên.
Kính lễ Chư Phật, Chư Bồ tát gia hộ cho Quư vị cùng Quư Thân Quyến có đầy đủ sức khỏe và vô lượng an lành, Bồ đề tâm kiên cố.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng bồ Tát Ma Ha Tát


Tỳ kheo Thích Nguyên Lộc
Trụ tŕ Chùa Vạn Hạnh

 
Tâm thư số 2 Xây dựng Hoàn thiện chùa Vạn Hạnh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quư Phật tử xa gần,
Ngôi già lam Vạn Hạnh, tọa lạc tại miền Tây nước Pháp, mỗi ngày trở nên trang nghiêm thanh tịnh. Phật tử khắp nơi về chiêm bái và tham dự tu học đều phát tâm hoan hỷ. Tất cả những thành quả đó đều nhờ vào sự phát tâm hộ tŕ Chánh Pháp của quư Thiện Nam, Thiện Nữ Phật tử xa gần. Thay mặt Tăng chúng, đạo tràng chùa Vạn Hạnh chúng tôi xin tri tán gieo trồng công đức nơi Chánh Pháp và hồi hướng công đức của toàn thể quư vị về Vô Thượng Bồ Đề.

Thưa quư vị,
Như trong lá tâm thư xây dựng hoàn thiện chùa vào đầu năm 2015 gửi đến quư vị với những chương tŕnh sinh hoạt trong năm qua, nhất là trách nhiệm trang trí nội thất và phụ tổ chức bốn đại lễ tại chùa Khánh Anh tưởng chừng như không thể thông suốt nổi. Vậy mà nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, toàn thể đại chúng nổ lực hướng tâm, mọi việc đều được thành tựu viên măn. Và công tŕnh xây dựng chùa Vạn Hạnh cũng được tiến hành kế tiếp sau đó, đến nay căn nhà rường (nhà gỗ) tại chùa Vạn Hạnh cũng vừa hoàn tất 95%.

Dự án vào mùa xuân 2017 Chùa mong muốn làm lễ Hoàn nguyện tri ân Tam Bảo và thập phương bá tánh, lễ Chẩn tế cô hồn, đồng thời làm lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội-Chùa Vạn Hạnh. Cho nên chương tŕnh xây dựng Tăng xá và những lâu các của Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng cũng như kho đựng vật dụng, vườn cảnh, tường rào... sẽ được cố gắng hoàn thiện trong năm 2016. Theo dự tŕnh phần xây cất Tăng xá, thư viện cuối mùa xuân sẽ xong. Phần nội thất, chống lạnh, làm gác lửng, gắn các cửa, lót gạch, gỗ, sơn là ngoài hợp đồng v́ để tiết kiệm cho ngân khoản có giới hạn. Chùa xin kêu gọi sự phát tâm công quả của quư Phật tử xa gần, tuỳ theo th́ giờ của mỗi quư vị, cho Chùa hay để sắp xếp công việc thích ứng cho từng vị, từ bao sái, quét lá, nhổ cỏ đến các việc hoàn thiện vườn cảnh và xây cất.

Về phần tài chánh, Chùa phải mượn 300.000 euros của ngân hàng để công tŕnh xây dựng của chùa không bị gián đoạn và được tiếp tục cho đến khi hoàn thiện. Kính mong sự phát tâm hộ tŕ cúng dường của quư vị 2€, 5€, 10€ hoặc tuỳ hỷ theo khả năng tự thân, hộ tŕ hằng tháng của quư vị. Nhờ vào sự phát tâm của mỗi người mà giúp chùa trả nợ ngân hàng. Thật là Công Đức Vô Lượng.

Tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào tấm ḷng thâm tín hộ tŕ Chánh Pháp của quư vị đă, đang và sẽ gieo trồng những hạt giống thiện căn không cùng tận và chắc chắn sẽ đưa đến giải thoát. Nguyện đem công đức gieo trồng thiện căn này, xin hồi hướng cho tất cả quư vị cùng gia quyến và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Một lần nữa, xin chúc quư vị cùng thân quyến thân tâm thường an lạc.

Thay mặt tứ chúng chùa Vạn Hạnh.
Trụ tŕ
Tỳ kheo Thích Nguyên Lộc.

 
Đố án xây dựng chùa Vạn Hạnh 2016

 Bài mới đăng
   Mục  Tựa đề  Người gửi  Ngày  
Thảo luận More low-down about this product - 2017-09-20
Pages en français


Pagode Van Hanh
3 Rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Tél. (33) 9 50 66 21 70
Email: vanhanh@vanhanh.fr
Site web: www.vanhanh.fr
Facebook: Chua Van Hanh


Programme d’activités en 2017

● En Janvier :
Vendredi 27/01/2017
Cérémonie du passage à la nouvelle année « Fête du Têt à l’année du Coq ».
De 21h à 1h du matin à la pagode Van Hanh
Entrée libre.


● En Février:
Dimanche 12/02/2017
Cérémonie de la première pleine lune de l’année.
De 11h à 17h30 à la pagode Van Hanh
Entrée libre.


● En Mars :
Samedi 18/03 au Dimanche 19/03/2017
Pratique de Purification selon les Huit préceptes.
Enseignée par le Très Vénérable Thích Thiện Huệ
Inscription souhaitée.

● En Avril :
Vendredi 7 au Dimanche 9/04/2017
Rencontre avec « l’Amicale Bouddhistes du Sangha » -
Cérémonie de commémoration des Grands Patriarches, des Quatre Grands Moines et des Vénérables du Conseil de la Congrégation Bouddhique Vietnamien Unifiée.

Enseignement bouddhiste donné par : Le Très Vénérable Thích Thái Siêu, le Très Vénérable Thích Nguyên siêu, le Vénérable Thích Tâm Hoà ainsi que par d’autres vénérables de « l’Amicale Bouddhiste du Sangha ».
Inscription souhaitée.

● En Mai:
Dimanche 28/05/2017
Fête du Vésak à la pagode Vạn Hạnh

Sous le témoignage du :
- Très Vénérable Thích Tánh Thiệt, Premier Président de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
- Vénérable Thích Hoằng Khai, Premier Président de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Entrée libre.

● En Juillet:
Samedi 08/07 au Dimanche 09/07/2017
Pratique de Purification selon les Huit préceptes.
Enseignée par le Très Vénérable Thích Thiện Huệ
Inscription souhaitée.

● En Août:
Vendredi 25 au Dimanche 27/08/2017
Cérémonie de parachèvement de la construction de la pagode Van Hanh - Anniversaire des 30 ans de création de l’Association Pagode Van Hanh -
Fête d’Ullambana.

- Cérémonie d’offrande aux esprits errants
- Spectacle musical en célébration des « 30 ans de Van Hanh, un parcours »
- Fête d’Ullambana l’an 2561 (calendrier bouddhique)
Entrée libre.

● En Septembre:
Vendredi 22 au Dimanche 24/09/2017
Pratique de Purification selon les Huit préceptes.
Enseignée par le Vénérable Thích Hoằng Khai
Inscription souhaitée.

● En Octobre:
Vendredi 27 au Dimanche 29/10/2017
Pratique de la « Terre pure » - Récitation du nom du Bouddha -
Offrande de fleurs de lumières
Sous le guide du Vénérable Thích Hạnh Giới
Inscription souhaitée.

● En Novembre:
Vendredi 24 au Dimanche 26/11/2017
Pratique de Purification selon les Huit préceptes
Sous le guide du Très Vénérable Thích Như Điển
Inscription souhaitée.

● En Décembre:
Vendredi 15 au Dimanche 17/12/2017
Pratique de Purification selon les Huit préceptes
Sous le guide des Vénérables Thích Quảng Hiền et Thích Thông Trí.
Inscription souhaitée.

Voir la suite


Cours de langue vietnamienne
Tous les samedis de 14h à 16h

Inscription

Cours de méditation
A télécharger:
8 leçons de Travail d'énergie (format pdf)
(Cliquer ici)
Livre de la pagode
Télécharger le Livre de la pagode Van Hanh (Format doc 160 Mo)
Télécharger le Livre de la pagode Van Hanh (Format pdf 21 Mo)
Télécharger le Guide de parachevement de la construction de la pagode Van Hanh (Format DOC 100 Mo)
Télécharger le Guide de parachevement de la construction de la pagode Van Hanh (Format PDF 5 Mo)
Caractères en vietnamien
Télécharger Vpskey le logiciel pour taper les caractères en vietnamien
Dictionnaire vietnamien
Vdic
Dictionnaire Vietnamien-Français / Français-Vietnamien

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;