Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
eka-jāti-pratiboddha        Nhất sinh bổ xứ             一生補處
Ekavyūha-samādhi        Nhất hạnh tam muội        One-practice samādhi    一行三昧
Ekottarikāgama        Tăng nhất A hàm kinh    Les sutras des doctrines numériques     Increased by One Āgama Sutras    增一阿含經
Evaṁ mayā srutam        Như thị ngã văn    Ainsi ai-je entendu    Thus have I heard    如是我聞