Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
少欲知足        Thiểu dục tri túc    désirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    alpeccha saṃtuṣṭa
不多求曰少欲。得少而不懊惱曰知足。無量壽經上曰:「忍力成就,不計眾苦。少欲知足,無染恚痴。」法華經勸發品曰:「是人少欲知足,能修普賢之行。」涅槃經曰:「獅子吼菩薩問云:少欲知足有何差別?佛言:少欲者不求不取,知足者得少不悔恨。」