Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
A du ca thụ              阿輸迦    Aśoka
Cy A-du-ca, tiếng Phạm l aśoka, tiếng Pāli l asoka: Thực vật họ đậu. Cn được gọi l cy A-du-kha, A-thc-ca. Dịch nghĩa l cy V ưu.
Cy ny c tn khoa học l Jonesia asoka. Thn cy thẳng đứng, l giống l ho, hoa mu hồng, rất đẹp. Cy mọc nhiều ở vng Hi-m-lạp sơn, Tch lan, M lai
Theo lịch sử Phật gio, Đức Thch tn đ đản sinh ở dưới gốc cy ny. Kinh Qu khứ hiện tại nhn quả, quyển 1, ghi: Phu nhn nhn thấy trong vườn ngự c một cy lớn, tn l V ưu, hoa nở rất đẹp v mi hương rất thơm, cnh l rất tươi tốt, Ngi bn đưa tay phải ln định hi một đo hoa, th Bồ tt từ từ đản sanh pha bn hng phải.
Tham khảo thm: Kinh Đại bt-niết-bn, quyển 32; Luận Đại tr độ, quyển 10; Đại đường Ty vực k, quyển 6; Phin Phạm ngữ, quyển 9; Phin dịch danh nghĩa tập, quyển 3