Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Địa ngục      enfer    hell    地獄    naraka
Một trong Ngũ th (Ngũ đạo, năm đường chng sinh đi đến) hay Lục th (Lục đạo, su đường chng sinh đi đến), hay Thập giới (mười ci chng sinh tồn tại). L nơi chịu đau khổ của chng sinh tạo cc nghiệp c, như giết hại, trộm cướp, gian dm...
Theo kinh Trường A hm quyển 19 v phẩm N l (n l l đọc theo tiếng Phạm, c nghĩa l địa ngục) trong kinh Đại lu thn quyển 2, th địa ngục ở chung quanh biển lớn, ở khoảng giữa ni Đại kim cương v ni ni Đại kim cương thứ hai.
Kinh Địa tạng cn cho biết trong ni Thiết vi cũng c địa ngục.