Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ngũ dục      cinq dsirs     five desires    五欲    paca kāmāḥ
Năm đối tượng của sự tham muốn:
1. Ti dục: Tham muốn tiền của.
2. Sắc dục: Tham muốn sắc đẹp.
3. Danh dục: Tham muốn danh vọng, địa vị, quyền lực.
4. Thực dục: Tham muốn sự ăn uống.
5. Thuỳ dục: Tham muốn sự ngủ nghỉ.
Năm đối tượng khc của sự tham muốn l:
1. Sắc dục: Tham muốn sắc đẹp.
2. Thanh dục: Đắm say m thanh, m nhạc, lời khen...
3. Hương dục: Đắm say mi thơm quyến rũ.
4. Vị dục: Tham muốn vị ngon ngọt.
5. Xc dục: Ham thch sự xc chạm mịn mng, trơn lng.