Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Dương chi          willow twigs    楊枝    Dantakāṣṭha
Một loi cy, dng lm bn chải đnh răng, hoặc lm tăm xỉa răng, rất tốt, vừa lm trắng răng, vừa ngừa su răng.
Theo tục lệ của Ấn độ v cc nước Ty vực, khi mời khch đến, trước hết, tặng tăm xỉa răng v nước thơm, chc họ được mạnh khoẻ để by tỏ lng n cần của mnh mời họ, cho nn thỉnh Phật v Bồ tt cũng dng dương chi v tịnh thuỷ gọi l php thỉnh Qun m hoặc php Dương chi tịnh thuỷ. Trong php sm Qun m c cu: "Nay con dng dương chi v tịnh thuỷ (nước sạch, thanh tịnh) cng dường, xin đức Đại bi thương xt nạp thụ".