Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Nhị thiền thin          second meditation heaven    二禪天    Dvitīya-dhyāna
Ci trời của những người tu chứng Nhị thiền, l tầng trời thứ hai trong ci Sắc. Tầng ny lại được chia lm 3 ci l: Trời Thiểu quang, Trời V lượng quang v Trời Quang m.
Người ở ci Nhị thiền tuy đ la 2 tm sở tm v tứ th động của Sơ thiền, c thể trnh khỏi đại hoả tai của kiếp mạt, nhưng v vẫn cn c niệm hỉ lạc nn khng trnh khỏi đại thuỷ tai của kiếp mạt.