Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
V y th      Don de courage    Gift of fearlessness    無畏施    Abhayadna
Cho sự khng sợ hi. Danh hiệu của Bồ tt Qun Thế m, bởi Bồ tt lun lun xuất hiện vo những lc chng sinh gặp sự nguy hiểm, khổ đau để kịp thời cứu gip, khiến chng sinh thot khỏi sự sợ hi.

Người giữ giới, khng c tm giết hại, khiến người v vật khng khng sợ hi, hoặc khi người v vật gặp tai nạn, mnh che chở cho họ khỏi sợ hi.